Predavanja

IZVJEŠTAJ SA KONFERENCIJE
„Međunarodna razmjena iskustava organizacija pacijenata“
predstavnik Udruženja- Danilo Boljević
Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti je učestvovalo u radu 10. Međunarodne razmjene iskustava organizacija pacijenata, u organizaciji farmaceutske kuće Roche, u kongresnom centru Envoy- Beograd, 14-15. marta , sa direktnim uključenjima sa globalnog sastanka iz Atine i obezbjeđenim simultanim prevodom za učesnike. Ovakav način prenosa, omogućio je velikom broju organizacija iz Srbije i Crne Gore da prate konferenciju, predavanja i aktivno učestvuju na dobro organizovanim radionicama.
Prvog dana konferencije, održane su dvije radionice:
– Komnikacija organizacija pacijenata sa medijima.
– Komunikacija organizacija pacijenata sa državnim institucijama.
Na radionicama se moglo čuti dosta novih ideja i iskustava koje ćemo nastojati da iskoristimo u komunikaciji sa medijima i državnim institucijama u Crnoj Gori, sa nadom da ćemo na taj način obezbjediti veću medijsku vidljivost i uvažavanje od strane državnih organa i saradnju u donošenju odluka koje se tiču oboljelih od reumatskih bolesti.
Drugog dana je održana radionica:
– Strategija i značaj strateškog planiranja organizacija pacijenata.
Strateškim planiranjem, nevladina organizacije kao što je naša, a koja se bavi specifičnom problematikom procjene potreba ljudi sa reumatskim bolestima, neophodno je da u određenim vremenskim intervalima analizira rad i postignute rezultate, i pored osnovnih ciljeva, postavlja uvijek nove , u skladu sa promjenama koje se događaju i potreba ljudi zbog kojih organizacija postoji.
U toku konferencije, a povodom deset godina održavanja „Međunarodne saradnje organizacija pacijenata“, direktnim prenosom, učesnicima se obratio Severin Schwanom- izvršni direktor kompanije Roche.
Na kraju sastanka, održana je debata na temu „Značaj udruženja pacijenata 2025.“
Zajedno sa predstavnicima kompanije Roshe, brojni predstavnici organizacija pacijenata su se složili da najveći značaj u narednom periodu će predstavljati promocija i zalaganje za postavljanje dobrih uslova za rano otkrivanje bolesti i pravovremeno započinjanje terapije, što je u skladu i sa kampanjom koje naše Udruženje trenutno vodi, a pod motom „Ne odlaži, poveži se već danas“.
Nakon dva dana intenzivnog rada, vrlo korisne razmjene iskustava, saradnje, ali i lijepih poznanstava i dobrog druženja, završena je 10. međunarodna razmjena iskustava organizacija pacijenata.