Osobe sa invaliditetom

Posebnu pažnju treba obratiti na žene s invalidnošću, jer su istraživanja pokazala da su žene sa invalidnošću u mnogo lošijem položaju od muškaraca sa invalidnošću.

Žene sa invalidnošću nakon školovanja rijetko imaju priliku da se zaposle i budu uključene u zajednicu. Ako invalidnost nastane kasnije žene obično prestaju da rade i kreću se samo u uskom krugu porodice i prijatelja. Posljedica je izolovanost žene sa invalidnišću u krugu ljudi koji žele da pomognu, ali često ne znaju kako. I pored najbolje volje, oni ne mogu da razumiju njene probleme.

Ovakve posljedice invalidnosti kod žena su prije svega uslovljene tradicionalnim odnosima i različitim ulogama koje žene i muskarci imaju u porodičnom životu. Ali problem je i u nedostatku adekvatnih zakona, koji bi štitili osobe sa invalidnošću, što govori o nepostojanju svijesti o problemima i potrebama tih osoba.

Težina invalidnosti kod žena se odredjuje u odnosu na to koliko invalidnost pogađa sposobnosti koje se očekuju od žene. Dovodi se u pitanje:

  • ženin fizički izgled
  • pravo žene invalida da bude supruga
  • pravo žene invalida da bude majka
  • pravo žene invalida da bude domaćica

Uzroci teškog položaja žene sa invalidnošću su:

  • novčana zavisnost od drugog (najčešće je u pitanju muž)
  • vrijeđanje na račun njene invalidnosti i prijetnje da će biti ostavljena, nebrigom i slično
  • fizičko nasilje pa čak i seksualno (ali se žene rijetko usude da pričaju o tome)
  • nemogućnost učešća u odlukama koje se tiču njenog ličnog života
  • izolacija žene sa invalidnošću (skoro do potpunog gubitka kontakta sa okolinom)