O udruženju

NVO RAM

Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti Crna Gora NVO RAM je osnovano januara 2003. godine i registrovano kod nadležnog Ministarstva (rješenje br. 02-157/03) kao nevladino, neprofitno, nestranačko i nezavisno, a cilj mu je pomoć oboljelim od reumatskih bolesti na principima solidarnosti i humanosti, razvoj društvene brige o oboljelim, njihovo okupljanje i razvoj zajedništva.

Uduženje je od juna 2007. godine član EULAR- Evropska liga za borbu protiv reumatizma. Članice ove lige su udruženja iz 44 evropske zemlje koje sprovode zajedničku strategiju borbe protiv reumatskih bolesti u Evropi.

Inicijativu za osnivanje Udruženja je pokrenula internista reumatolog dr Koviljka Kažić, koja aktivno učestvuje u radu Udruženja. Inicijativu su podržali dr Svetlana Aligrudić, takođe internista reumatolog i ljekari čije su specijalnosti usko vezane za reumatologiju, dr Veliša Aligrud
ić i dr Nenad Vukčević, ortopedi hirurzi, dr Sanja Čejović rendgenolog dijagnostičar i drugi.

Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti Crna Gora broji oko 3000 članova, od kojih je 80% žena,a u zadnje vrijeme sve vise djece.

Poznato je da reumatska oboljenja dovode do invalidnosti, a o tome govore podaci o broju osoba sa invalidnošću među članovima udruženja.

Ciljevi udruženja NVO RAM su:

  • pomoć oboljelim od reumatskih bolesti na principima solidarnosti i humanosti
  • razvoj društvene brige o oboljelima
  • njihovo okupljanje i razvoj zajedništva
  • da edukacijom članova, njihovih porodica i zainteresovanih lica utiče na bolju informisanost i poboljšanje kvaliteta života lica obolelih od reumatskih bolesti i sa reumatskim tegobama
INVALIDNOST JE PITANJE LJUDSKIH PRAVA

Invalidi imaju ista ljudska prava kao i ostali građani. Prvi član Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima glasi: Sva ljudska bića su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Da bi se postigao ovaj cilj,  sva društva treba da slave različitosti unutar sebe i nastoje da osiguraju da invalidi uživaju isti stepen ljudskih prava: građanska, politička, socijalna, ekonomska i kulturna, kako je to priznato u raznim međunarodnim konvencijama, dokumentima Evropske Unije i nacionalnim ustavima.

Ljudi u društvu pripadaju različitim statusnim skupinama, slojevima ili klasama. Pripadnost tim skupinama više je posljedica organizacije društva nego karakteristika ljudi koji čine te skupine, zbog čega je ta pripadnost u nekim društvima više, a u nekima manje izražena.

Dosta brojnu društvenu skupinu, koja živi na društvenoj margini, čine osobe s oštećenjima vida, sluha, govora, tijela, zatim hronično bolesne, mentalno retardirane osobe, djeca bez roditelja, stare osobe, a u širem smislu i u određenim društvima u tu grupu se ubrajaju žene.

Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 10% svake populacije čine osobe sa invalidnošću.