Monthly Archive децембар 2016

Bynvo ram

Obavještenje

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

World artritis day

                             PETICIJA 

 Jedan od naših projekata je pobošljanje uslova liječenja I rehabilitacije (imamo jedan put pravo u životu korišćenje Igala)za oboljele od reumatskih bolesti.Фотографија корисника Igor Medojevic

Фотографија корисника Igor Medojevic

 

Фотографија корисника Igor Medojevic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

 

 

 

 

 

U ovoj godini nvo-ram. planira da promoviše saradnju i partnerski odnos između udruženja bolesnika, zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih institucija u Crnoj Gori a ima ulogu za podizanja svijesti kod građana (bolesnika) o njihovoj ulozi u odlučivanju u procesima zdravstvene zaštite, prema preporukama EU.
Aktivnosti usmeravamo prema potrebama članova I našim (finaciskim)mogućnostima.
Da bi naše međunarodne aktivnosti u kojima učestvujemo i znanje koje smo tamo stekli preneli na naše udruženje neophodno je da imamo više volontera . Volonterski rad je osnova rada svih udruženja u Evropi, a najveći dio njih su mladi ljudi.
Jedan od naših projekata je pobošljanje uslova liječenja I rehabilitacije (imamo jedan put pravo u životu korišćenje Igala)za oboljele od reumatskih bolesti.

Obavještavamo Vas da će prostorije udruženja biti otvorene svakog   petka od 17:00 do 20:00h.

Ul. Jerevanska br. 40, Zabjelo, Podgorica.

Dobrodošli!