Category Archive Uncategorized

ByIgor Medojević

OBAVJESTENJE

                                                                           OBAVJESTENJE

Svakoga petka u udruzenju u ulici Jerevanskoj broj 40 na Zabjelu, Podgorica  biti  ce dezurni volonteri za sve informacije u periodu od 18 do 20 casova u tom terminu mozete doci ili ih pozvati na

info broj     fiksni 020 673 942, 067 433 901, 069 660 160,  068 555 452,  066 139 288

 

ByIgor Medojević

MEDICINSKA REHABILITACIJA ZA OBOLJELE OD REUMATOIDNOG I PSORIJAZNOG ARTRITISA SVAKE TRECE GODINE

PREDAVANJE DOKUMENTACIJE   Z A KONZILIJUM ZA IGALO

SA IZVJESTAJEM OD LJEKARA SPECIJALISTE I UPUTA ZA KONZILIJUM ZA IGALO OD IZABRANOG DOKTORA,  PREDAJE SE SVAKOG UTORKA OD 08 DO 10 SATI NA ODJELJENJU  ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU KBC  A IZVJESTAJ SA KONZILIJUMA SE PODIZE ISTOG DANA OD 13 CASOVA

ByIgor Medojević

Izlet 17.06.2017.

Udruženje je organizovalo izlet na Ivanovim koritima dana 17.06.2017. godine. Posebno se zahvaljujemo ljudima koji su nam pomogli da organizujemo izlet: Travel agency MAPPA MONDO iz Podgorice koji nam je organizovao prevoz i kompaniji IDEA koja nam je donirala lanč pakete.

Фотографија корисника Zorica Vukcevic

Na sledećim linkovima možete vidjeti gostovanje predstavnika udruženja na medijima.

http://www.rtcg.me/tv/emisije/informativni/putevizivota/157043/putevi-zivota-17022017.html

 

http://www.pinkm.me/glavne/strujic-vise-od-2000-pacijenata-u-crnoj-gori-boluje-od-zapaljenskog-reumatizma/

 

Bynvo ram

Obavještenje

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

World artritis day

                             PETICIJA 

 Jedan od naših projekata je pobošljanje uslova liječenja I rehabilitacije (imamo jedan put pravo u životu korišćenje Igala)za oboljele od reumatskih bolesti.Фотографија корисника Igor Medojevic

Фотографија корисника Igor Medojevic

 

Фотографија корисника Igor Medojevic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

Фотографија корисника Senka Stijepovic

 

 

 

 

 

U ovoj godini nvo-ram. planira da promoviše saradnju i partnerski odnos između udruženja bolesnika, zdravstvenih profesionalaca i zdravstvenih institucija u Crnoj Gori a ima ulogu za podizanja svijesti kod građana (bolesnika) o njihovoj ulozi u odlučivanju u procesima zdravstvene zaštite, prema preporukama EU.
Aktivnosti usmeravamo prema potrebama članova I našim (finaciskim)mogućnostima.
Da bi naše međunarodne aktivnosti u kojima učestvujemo i znanje koje smo tamo stekli preneli na naše udruženje neophodno je da imamo više volontera . Volonterski rad je osnova rada svih udruženja u Evropi, a najveći dio njih su mladi ljudi.
Jedan od naših projekata je pobošljanje uslova liječenja I rehabilitacije (imamo jedan put pravo u životu korišćenje Igala)za oboljele od reumatskih bolesti.

Obavještavamo Vas da će prostorije udruženja biti otvorene svakog   petka od 17:00 do 20:00h.

Ul. Jerevanska br. 40, Zabjelo, Podgorica.

Dobrodošli!

Bynvo ram

NVO RAM – Prostor koje je dobilo na zakup od Agencije za razvoj Podgorice

OBAVJESTAVAMO VAS DA CE PROSTORIJE UDRUZENJA BITI OTVORENE  SVAKOG PETKA OD 18 ,00 DO  20,00 CASOVA   DOBRODOSLI

Obavještavamo Vas da je Udruzenje konacno po prvi put otkad postoji dobilo prostor na tenderu Agencije za stanovanje i razvoj Podgorice a nalazi se u ulici Jerevanska br 40 Zabjelo, Podgorica

nvo ram

Da bi se prevazišli problemi i teškoće koje imaju oboljeli sa invalidnošću treba primjeniti iskustva razvijenih zemalja, koje su već mnogo učinile na tom polju. Djelovanje države na tom polju treba da bude rezultat dijaloga i saradnje sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave tim pitanjima. Na taj način će se omogućiti da osobe sa invaliditetom preko svojih organizacija daju svoj doprinos u planiranju i preduzimanju mjera u tom pravcu. Kako bi se taj proces olakšao, potrebno je, kroz dodijelu odgovarajućih sredstava, ojačati sposobnost organizacija osoba sa invaliditetom.

Bez odlaganja se mora donijeti sveobuhvatno antidiskriminacijsko zakonodavstvo u cilju otklanjanja postojećih barijera i sprječavanja postavljanja novih barijera, sa kojima se ljudi s invalidnošću mogu susresti u:

  • obrazovanju
  • zapošljavanju
  • pristupu ustanovama, državnim organima, bankama, trgovinama i sl.

Time bi se osobama s invaliditetom omogućilo postizanje potpunog učestvovanja u društvu i njihova samostalnost.

Postoje mnoga međunarodna dokumenta o zaštiti žena sa invalidnošću, pa ih samo treba ratifikovati i ugraditi u domaće zakonodavstvo.

Međutim, sam zakon nije dovoljan. Bez snažnog angažovanja cijelog društva, uključujući ovdje i ljude s invaliditetom i njihove organizacije u obezbjeđivanju svojih prava, zakonodavstvo ostaje samo prazan okvir.

Takođe je važna edukacija javnosti kao podrška zakonskim mjerama i  veće razumijevanje za potrebe i prava osoba s invalidnošću, a i za borbu protiv predrasuda i stigmatizacija koji još postoje.