Author Archive nvo ram

Bynvo ram

NVO RAM – Prostor koje je dobilo na zakup od Agencije za razvoj Podgorice

OBAVJESTAVAMO VAS DA CE PROSTORIJE UDRUZENJA BITI OTVORENE  SVAKOG PETKA OD 18 ,00 DO  20,00 CASOVA   DOBRODOSLI

Obavještavamo Vas da je Udruzenje konacno po prvi put otkad postoji dobilo prostor na tenderu Agencije za stanovanje i razvoj Podgorice a nalazi se u ulici Jerevanska br 40 Zabjelo, Podgorica

nvo ram

Da bi se prevazišli problemi i teškoće koje imaju oboljeli sa invalidnošću treba primjeniti iskustva razvijenih zemalja, koje su već mnogo učinile na tom polju. Djelovanje države na tom polju treba da bude rezultat dijaloga i saradnje sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave tim pitanjima. Na taj način će se omogućiti da osobe sa invaliditetom preko svojih organizacija daju svoj doprinos u planiranju i preduzimanju mjera u tom pravcu. Kako bi se taj proces olakšao, potrebno je, kroz dodijelu odgovarajućih sredstava, ojačati sposobnost organizacija osoba sa invaliditetom.

Bez odlaganja se mora donijeti sveobuhvatno antidiskriminacijsko zakonodavstvo u cilju otklanjanja postojećih barijera i sprječavanja postavljanja novih barijera, sa kojima se ljudi s invalidnošću mogu susresti u:

  • obrazovanju
  • zapošljavanju
  • pristupu ustanovama, državnim organima, bankama, trgovinama i sl.

Time bi se osobama s invaliditetom omogućilo postizanje potpunog učestvovanja u društvu i njihova samostalnost.

Postoje mnoga međunarodna dokumenta o zaštiti žena sa invalidnošću, pa ih samo treba ratifikovati i ugraditi u domaće zakonodavstvo.

Međutim, sam zakon nije dovoljan. Bez snažnog angažovanja cijelog društva, uključujući ovdje i ljude s invaliditetom i njihove organizacije u obezbjeđivanju svojih prava, zakonodavstvo ostaje samo prazan okvir.

Takođe je važna edukacija javnosti kao podrška zakonskim mjerama i  veće razumijevanje za potrebe i prava osoba s invalidnošću, a i za borbu protiv predrasuda i stigmatizacija koji još postoje.