Author Archive nvo ram

Bynvo ram

SVJETSKI DAN LUPUSA 10 MAJ

Svjetski dan Lupusa smo obiljezili na nacin skretanja paznje javnosti na ljude koji ga imaju i na nacin na koji se oni bore i zive sa Lupusom.Na jutarnjem programu TV Vijesti i RTCG  su gostovali internista reumatolog dr Milan Bogojevic i predstavnik udruzenja Valetina Scekic.

Bynvo ram

Smjernice Evropske lige za borbu protiv raumatizma (EULAR ) za vakcinaciju protiv SARS-CoV-2 kod pacijenata sa reumatskim bolestima

Smjernice Evropske lige za borbu protiv raumatizma (EULAR ) za vakcinaciju protiv SARS-CoV-2 kod pacijenata sa reumatskim bolestima
Pandemija virusa COVID-19 ozbiljno je uticala na sve aspekte naših života u 2020. godini. Takođe, odrazila se i na pacijente sa reumatskim oboljenjima i muskuloskeletnim bolestima, a samim tim i na njihovo liječenje. Sa razvojem vakcina, nazire se svjetlija budućnost. Pa ipak, mogućnost vakcinacije istovremeno otvara brojna pitanja, prije svega kod pacijenata oboljelih od zapaljenskih reumatskih bolesti koji se liječe medikamentima sa potencijalnim uticajem na imuni sistem ovih pacijenata. Kako bi pružilo odgovor na ova pitanja, udruženje EULAR je oformilo operativnu grupu u čijem sastavu su se našli njegovi članovi, pacijenti, zdravstveni radnici i reumatolozi sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti koji su svojim odgovorima ukazali na najrelevantnije aspekte.
Ove informacije zasnovane su na znanju koje nam je trenutno na raspolaganju, imajući u vidu nedostupnost specifičnih podataka o dejstvu novih vakcina protiv COVID-a kod pacijenata sa reumatskim bolestima, kao i kod onih koji uzimaju lekove sa uticajem na imuni sistem. U mjesecima koji dolaze očekujemo prikupljanje relevantnijih informacija. Dok čitate ovo, imajte na umu da će ovaj tekst morati da bude ažuriran kad nove informacije postanu dostupne.
Generalno gledano, u okviru nacionalnog plana vakcinacije koristi se nekoliko različitih tipova vakcina. Kad je reč o onima koje se trenutno razvijaju konkretno za COVID-19, u pitanju su mrtve vakcine koje vam ne mogu preneti ovu zaraznu bolest, kao ni infekciju, niti mogu izvršiti izmjene na vašem DNK. Ove vakcine mogu se bezbjedno primijeniti kod pacijenata sa reumatskim bolestima, kao i kod onih koji primaju terapiju koja utiče na imuni sistem. Druge mrtve vakcine pokazale su se delotvornim kod imunosupresovanih pacijenata. Preciznije rečeno, ne postoji razlog za odustajanje od ovih vakcina kada je reč o pacijentima sa reumatskim bolestima i onih koji su izloženi terapiji medikamentima sa uticajem na imuni sistem.
Vakcine protiv SARS-CoV-2 koje ćemo spomenuti trenutno se nalaze u naprednijem stadijumu razvoja. To su vakcine bazirane na mRNA (poput onih koje proizvode Pfizer/BioNTech i Moderna), na adjuvantnim proteinima (kao kod proizvođača Novavax) i na nereplikabilnim vektorima (u slučaju vakcina Astra-Zeneca i Janssen).
Bilo bi poželjno da se vakcinacija obavi kada bolest stupi u mirnu fazu; takođe je poželjno, ako je izvodljivo, obaviti je prije planirane imunosupresije. Ali, naravno, to nije uvijek moguće. Vakcinacija je najdjelotvornija onda kada je nivo imunosupresije nizak; u svakom slučaju, rizik od pogoršanja bolesti je realan, te nije preporučljivo smanjivati dozu svojih ljekova.
Razumije se, u specifičnim slučajevima vaš ljekar može napraviti drugačiji izbor, u zavisnosti od vašeg stanja i/ili lekova koje uzimate; ako ste u nedoumici, konsultujte se sa svojim reumatologom.
Nezavisno od vakcinacije protiv SARS-CoV-2, vakcinacija protiv pneumokoka i gripa visoko je preporučljiva kod pacijenata sa reumatskim bolestima i pacijenata koji se tretiraju medikamentima koji utiču na imuni sistem.
Najčešće postavljana pitanja od pacijenata sa reumatskim bolestima i pacijenata koji koriste lekove sa uticajem na imuni sistem:
P: Da li je potrebno da se vakcinišem?
O: Za svakoga bi bilo pametno da se vakciniše protiv COVID-19.
P: Da li je potrebno da obavim hitnu vakcinaciju?
O: U različitim zemljama važe drugačija pravila. Mnoge zemlje trenutno stavljaju na vrh liste prioriteta stariju životnu dob, kao i osoblje domova za stare.
P: Da li je neka od vakcina bolja za mene od ostalih?
O: Previše je rano donositi zaključak; prema dosadašnjim informacijama, vakcinisanje bilo kojom vakcinom bolje je rešenje od nevakcinisanja.
P: Zarazio/la sam se virusom COVID-19 i oporavio/la sam se. Treba li da se vakcinišem?
O: Trenutno nemamo podatke, ali smatra se da je vakcinacija nakon izlečenja od COVID-19 bezbedna, a potencijalno može pružiti i dodatnu zaštitu.
P: Mogu li da se vakcinišem ako uzimam antireumatske ili imunosupresivne lekove?
O: Da, možete. Jedini izuzetak mogao bi da bude Rituximab; u slučaju da uzimate ovaj lijek, molim vas posavetujte se sa svojim reumatologom.
P: Da li vakcine predstavljaju opasnost po moju terapiju?
O: Ne.
P: Sa kime treba da se konsultujem pre vakcinacije – sa svojim izabranim lekarom ili sa reumatologom?
O: Ako imate neka posebna pitanja, vaš REUMATOLOG bi predstavljao najbolji izvor informacija.
P: Koji podaci su mi potrebni da bih donio/la pravu odluku?
O: Znanje o toku vaše bolesti, terapiji i mogućim komorbiditetima.
P: Šta je sa nuspojavama?
O: Prilično je rano da bismo dali konačan odgovor, ali za sada možemo reći da su testirane vakcine u velikoj mjeri bezbedne.
ОдговориПроследи